Werknemers lezen instructies niet goed

inspectieWerknemers lezen instructies niet goed

Laaggeletterdheid op de werkvloer heeft tot gevolg dat werknemers instructies en handleidingen niet goed lezen en daardoor machines, gereedschappen en andere werkmiddelen niet correct gebruiken. Ook worden veiligheidsvoorschriften niet goed nageleefd, handelingsplannen niet correct uitgevoerd en komt informatie onvolledig over. Om het probleem aan te kunnen pakken, moet u het eerst signaleren. Dat is best moeilijk; collega’s zijn vaak niet op de hoogte van deze problemen.

Signalen van laaggeletterdheid

Ook zijn het niet altijd ongeschoolden; 40% van de laaggeletterden heeft een opleiding op vmbo- of mbo1-niveau. Signalen van laaggeletterdheid op het werk kunnen zijn: relatief veel (kleine) ongelukjes, missen van afspraken door het niet lezen van informatie zoals een personeelsnieuwsbrief en veel taalfouten in werkbriefjes en andere formulieren. Er zijn diverse initiatieven om werkgevers te helpen dit probleem aan te pakken. Stichting Lezen en Schrijven heeft onder meer een digitale toolkit ontwikkeld.

Aan de slag

Bedrijven die aan de slag willen om laaggeletterdheid aan te pakken kunnen de stichting inschakelen voor hulp en advies op maat. Neem contact op voor alle mogelijkheden via 070 302 26 60.

Scroll naar boven