Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus?

De overheid zorgt via de Arbeidsomstandighedenwet voor heldere doelvoorschriften. Met zo min mogelijk regels en administratieve lasten. De wet biedt werkgevers en werknemers ruimte om zelf invulling te geven aan de wijze waarop ze binnen hun sector aan de wet voldoen. Het voordeel hiervan is dat ondernemingen en instellingen een arbobeleid kunnen voeren dat rekening houdt met de specifieke sectorkenmerken.

De Arbocatalogus biedt een beschrijving van de methoden en oplossingen die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om aan de gestelde doelvoorschriften te voldoen. Bijvoorbeeld technieken, praktische oplossingen, handleidingen en normeringen die bijdragen aan gezond en veilig werken. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en bekendmaking van de arbocatalogus ligt volledig bij werkgevers en werknemers.

Arbocatalogi die met positief resultaat door de Inspectie SZW zijn getoetst, vormen het referentiekader voor de handhaving door de Inspectie SZW. (bron SZW)..

— Arbocatalogus
— VCA
— Veiligheid

Scroll naar boven