Voorbeeld HKZ beleidsverklaring

Inleiding


——————— is als organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een beperking. Bij beperkingen dient te worden gedacht aan:
verstandelijke beperking lichamelijke beperking chronische ziekte
psychiatrische problematiek

Visie


Het is de visie van de directie dat er in de huidige maatschappij tegen de toenemende trend van individualisering in, steeds meer behoefte zal ontstaan aan professionele hulp aan mensen, die in deze maatschappij moeten leven met beperkingen. Dit door diensten aan te bieden, afgestemd op de problemen en behoeften van deze mensen en het realiseren van oplossingen voor de problemen waar deze mensen dagelijks mee te maken hebben………………………
Klik hier voor het vervolg

Missie

Mensen met een beperking moeten dezelfde kansen hebben om aan de samenleving deel te nemen als mensen die geen beperking hebben.

Kwaliteit van de dienstverlening

Bedrijfsoplossingen

Hier kunt u uw aanvraag deponeren m.b.t. onze diensten.

Scroll naar boven