Verantwoord Opdrachtgeverschap binnen een gezonde en veilige werkomgeving

Verantwoord Opdrachtgeverschap binnen een gezonde en veilige werkomgeving

Naast werkgevers, werknemers en zelfstandigen hebben ook opdrachtgevers een verantwoordelijkheid om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving, bijvoorbeeld als ze een werklocatie bieden of werkmethoden voorschrijven. Opdrachtgevers kunnen echter ook een negatieve invloed hebben op de werkomstandigheden, als het geboden budget te krap is of de planning onrealistisch. Op het terrein van de bouw is de verantwoordelijkheid voor het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving bijvoorbeeld al in de beginfase van een opdracht cruciaal.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt verantwoord opdrachtgeverschap van groot belang en wil dat stimuleren. Daarom heeft het ministerie nu alle informatie die van betekenis is voor de rol van opdrachtgevers bij gezond en veilig werken bijeengebracht op de pagina ‘Verantwoord opdrachtgeverschap’ op het Arboportaal.

Op deze pagina is onder meer een videoanimatie te vinden met praktische tips voor verantwoord opdrachtgeverschap, evenals een handreiking voor publieke opdrachtgevers over de mogelijkheden om bij aanbestedingen rekening te houden met gezond en veilig werken. Ook treft u daar informatie aan over de wettelijke verplichtingen van opdrachtgevers van bouwwerken. Deze zogenaamdebouwprocesbepalingen zijn per 1 januari 2017 herzien.

Verantwoord opdrachtgeverschap op het terrein van gezond en veilig werken is niet alleen van betekenis voor de werknemers en zelfstandigen die een opdracht uitvoeren. Ook de opdrachtgever zelf biedt het voordelen. Veilig en gezond werken en kwaliteit gaan vaak hand in hand. Er zijn minder faalkosten en het draagt bij aan de continuïteit van dienstverlening en het imago van een bedrijf.

Het is ook belangrijk omdat de invloed op de arbeidsomstandigheden het grootst is aan het begin van een project, als wordt nagedacht over de opzet en uitvoering ervan. Hoe verder een project gevorderd is, hoe kleiner de mogelijkheden om bij te sturen. Naarmate werk meer wordt uitbesteed en de arbeidsmarkt flexibeler wordt, neemt het belang van verantwoord opdrachtgeverschap toe.

Scroll naar boven