VCA bedrijfscertificaat

Voorbereiding

Op basis van door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en documenten en over de activiteit van de organisatie – bedrijf wordt er door Prognoz een analyse gemaakt. VCA bedrijfscertificaat * (VCA*) is bedoeld voor onderaannemers en kleinere bedrijven (minder dan 35 medewerkers).
VCA bedrijfscertficaat ** (VCA**) is bedoeld voor hoofdaannemers en kent een aantal extra eisen. Prognoz zal t.a.v. een analyse een start maken met het opzetten van een V&G beheerssysteem. Door een handige referentielijst VCA bedrijfscertificaat die door Prognoz wordt gehanteerd kunnen de gegevens over de activiteiten van het bedrijf gestructureerd worden ingevoerd.
De voorbereiding een een VCA bedrijfscertificaat behelst verder een kennismaking met de organisatie – bedrijf, verzamelen van de gegevens die betrekking hebben op het aanleveren van het V&G beheersysteem en inlezen.

Veiligheid In Huis.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Een VCA-diploma of -certificaat is de basis voor veilig en gezond werken. Iedere dag.

1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA al meer dan 25 jaar dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. 

Presentatie van het handboek (Veiligheid & Gezondheid beheersysteem)

Nadat alle documenten zijn verzameld en beschreven zal Prognoz een presentatie verzorgen van het handboek en V&G beheersysteem. Hierin wordt het bedrijf cq. opdrachtgever vertelt hoe het systeem werkt en de taken die hen te wachten staat.
De organisatie is dan voorbereid en kan de externe audit volgens planning doorlopen. Prognoz zal vanzelfsprekend trachten zoveel mogelijk voordelen op voorhand (voor de audit) te realiseren en de aanwezige valkuilen bespreken.

Interne audit / vca bedrijfscertificering

Door onze adviseur wordt er een interne audit gehouden. Interne audit is een onderzoek dat, met een systematische en gedisciplineerde aanpak, wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie. Tevens wordt er gekeken of de betrokken werknemers/personen op de hoogte zijn van de manier waarop ze dienen te werken. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van een interview.

Doel

De organisatie is voorbereid en kan de externe audit volgens planning doorlopen. De audit zal door een externe auditor afgenomen worden. Met een VCA of VCU – certificaat toont u aan dat uw V&G beheersysteem op orde is.

VCU voor uitzendbureau

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Uitzendbureau (VCU) is bedoeld om uitzend- en detacheringsbureaus te helpen met het opsporen van zwakke plekken in bedrijfsprocessen en om schades te voorkomen. Daarmee waarborgt een uitzend- en detacheringsbureau de continuïteit

Scroll naar boven