Steeds meer jonge mensen met een heup breuk…

In de afgelopen jaren is een toename van mensen met een gebroken heup duidelijk waar te nemen. Volgens Vektis is het aantal met 12 procent toegenomen. In 2017 tellen we 25.000 mensen met een gebroken heup. De groei van de bevolking en vergrijzing is wellicht een verklaring hiervoor. Mensen boven de 85 jaar breken minder …

Steeds meer jonge mensen met een heup breuk… Lees verder ยป