Steeds meer jonge mensen met een heup breuk…

In de afgelopen jaren is een toename van mensen met een gebroken heup duidelijk waar te nemen. Volgens Vektis is het aantal met 12 procent toegenomen. In 2017 tellen we 25.000 mensen met een gebroken heup. De groei van de bevolking en vergrijzing is wellicht een verklaring hiervoor. Mensen boven de 85 jaar breken minder vaak hun heup.
Volgens de cijfers van Vektis blijkt dat veel breuken bij mensen tussen de 65 en 74 plaatsvinden.
Het voortdurend uitdragen en levendig houden van de veiligheid-, gezondheid (VGM) is van essentieel belang.
Zorgverleners dienen bij de uitvoering van werkzaamheden prioriteit te stellen aan het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van cli├źnten, alsmede het voorkomen van schade aan het milieu door alle noodzakelijke maatregelen te treffen ter voorkoming van persoonlijk letsel. Zowel in de HKZ als ISO 9001 is veiligheid een belangrijk onderwerp. Wilt u als organisatie kwaliteit en/of veiligheid een prominente plek geven meld je de aan voor het opmaken van een kwaliteitsmanagement systeem voor het verkrijgen van een HKZ certificaat of ISO 9001. Door het vorm geven van een gedegen KMS is een organisatie in staat te beschikken over deskundigheid, ervaring, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, flexibiliteit, kennis van en aandacht voor kwaliteit en veiligheid.

Scroll naar boven