Onderzoek bevestigt: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur

Onderzoek bevestigt: arbeidsongevallen meestal tussen 9 en 11 en tussen 15 en 16 uur

Nieuwsbericht | 19-02-2016

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht.

Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht door de Inspectie SZW. Arbeidsongevallen waarbij er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden van het slachtoffer moeten gemeld worden bij de Inspectie SZW. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland vrij stabiel gebleven blijkt uit het rapport.

De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie, gemiddeld zo’n 600 per jaar. Een sector met een omvang van 740.000 banen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 81 ongevallen per 100.000 banen. In de afvalsector en de bouw vinden relatief de meeste ongevallen plaats, respectievelijk 168 en 142 per 100.000 banen.

Vooral jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot en met 24 jaar hebben relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit geldt ook voor uitzendkrachten, die daarmee ook een kwetsbare groep vormen. Uit het rapport blijkt dat er geen grote verschillen zijn in oorzaken van arbeidsongevallen tussen uitzendkrachten en (vaste) werknemers.

Ook de oorzaken van arbeidsongevallen verschillen niet wezenlijk voor arbeidskrachten die korter of langer dan een half jaar in dienst zijn. De arbeidsongevallen zelf vinden het vaakst plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur, en vooral in de maanden september, oktober en november.

Voor de sectoren met de meeste arbeidsongevallen, de bouw en industrie, is onderzocht of er verschillen in oorzaken bestaan tussen arbeidsongevallen aan het begin van de dag of aan het eind van de dag. Deze vergelijking heeft geen verschillen aangetoond.

In de horeca vallen de meeste slachtoffers in het weekend. Voor de sector cultuur, sport en recreatie is de ‘ongevalsdag’ de woensdag. In de landbouw, bosbouw en visserij vallen juist de meeste slachtoffers op maandag en dinsdag.

Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen ligt in de jaren 2013 en 2014 iets hoger dan de twee jaar daarvoor. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de economische recessie over het dieptepunt heen is. Maar ook kan het zijn dat het hogere aantal meldingen komt doordat de boete voor het niet melden van een meldingsplichtig ongeval sinds 1 januari 2013 is verhoogd tot maximaal 50.000,- Euro.

Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar vrij constant en ligt rond de 60. Alleen in 2013 was dit aantal naar verhouding hoog, te weten 74. Een verklaring hiervoor is niet gevonden.

Valgevaar is het risico dat leidt tot de meest ernstige ongevallen, gevolgd door contact met een bewegend object, contact met bewegende delen van een machine en aanrijdgevaar.

bron: Inspectie SZW

Scroll naar boven