Nieuwe richtlijn OSHA voor agressie tegen werknemers

Werknemers die op de werkvloer slachtoffer zijn geworden van agressie, lopen vaak meer schade op dan aan de buitenkant zichtbaar is.

Dat stelt de Amerikaanse arbeidsinspectie Occupational Safety and Health Administration (OSHA) in een nieuwe richtlijn over agressie tegen werknemers in de gezondheidszorg en de publieke dienstverlening. Slachtoffers van geweld op het werk kunnen kampen met allerlei problemen als gevolg van de agressie, zoals:

kort- en langdurig psychologisch trauma;
angst om weer aan het werk te gaan;
veranderingen in de relatie met collega’s en familie;
gevoelens van incompetentie, schuld, machteloosheid;
angst voor kritiek van leidinggevenden of managers.
Daarom is het van groot belang om na een incident een hulpprogramma op te starten. Hierdoor kunnen slachtoffers bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij de verwerking van het trauma, of hulp bij terugkeer op de werkvloer. Zo is het belangrijk dat de werknemer training krijgt in het voorkomen van en omgaan met confrontaties en agressie op de werkvloer.

Onderzoek
Werknemers kunnen vaak inzicht bieden in de oorzaken en aanleiding van agressie en geweld op de werkvloer. Een medewerkersonderzoek om de risico’s boven water te krijgen kan daarvoor een hulpmiddel zijn. Vragen die in zo’n onderzoek kunnen staan zijn:

Bij welke werkzaamheden of activiteiten staat u bloot aan de meeste risico’s?
Zijn er werkzaamheden waarbij u het gevoel heeft dat u niet bent voorbereid op agressie?
Heeft u voorstellen voor veranderingen op de werkvloer of in uw training waardoor agressie beter te voorkomen is?
Kunt u een voorbeeld geven van een verandering in de werkwijze waardoor u minder voorzorgsmaatregelen kon nemen om agressie te voorkomen?

Bron: arboportaal

Scroll naar boven