Met nieuwe app Dakpaspoort veilig het dak op

De sociale partners in de plattedakenbranche hebben het Dakpaspoort ontwikkeld. De app voor werkgevers, werknemers en flexkrachten in de BIKUDAK is bedoeld om eerlijk, vakbekwaam en veilig werken te bevorderen en te borgen. Vandaag is de lancering.

De plattedakenbranche kampt al jaren met een veranderende arbeidsmarkt door een groeiend aantal zzp’ers, branchevervaging en een vlucht naar andere cao’s. Daarom is in het sectorplan BIKUDAK (Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingssector) de ontwikkeling van een online tool opgenomen. Met het Dakpaspoort streeft de branche een transparant arbeidsmarktbeleid na in de sector. Ook geeft de branche zo invulling aan zelfregulering, in samenhang met de andere maatregelen uit het sectorplan.

Online

Met de app Dakpaspoort kan de houder zich online identificeren en aantonen dat hij voldoet aan alle wettelijke regels en brancheafspraken, met name op het gebied van vakbekwaamheid en veiligheid. De houders van het Dakpaspoort krijgen directe toegang tot de bedrijfstakeigen regelingen (cao-afspraken), inclusief subsidies. Dakdekkers en bedrijven kunnen de tool dagelijks inzetten voor communicatie en het werken aan betere en eerlijker verhoudingen. Daarnaast kan de branche met behulp van de app de bedrijfstakeigen regelingen beter communiceren, administreren en handhaven.

Lancering
Met de lancering van de eerste Dakpaspoorten door Doekle Terpstra, voorzitter van het Techniekpact, is de ontwikkelingsfase afgerond. Het Techniekpact zet zich in voor een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt in de technieksector om het tekort aan technisch personeel terug te dringen. De plattedakenbranche zelf werkt hier ook hard aan. Begin mei start de implementatie van het Dakpaspoort met een introductie- en informatiecampagne.

bron (arboportaal)

Scroll naar boven