‘Mannenbedrijven’ bieden minder regelingen voor combineren werk en gezin

‘Mannenbedrijven’ bieden minder regelingen voor combineren werk en gezin

Uit een analyse van TNO blijkt dat 1 op de 10 werknemers problemen heeft om werk en privé te combineren. Vooral jonge ouders hebben hier moeite mee. Dit resulteert in een hoger ziekteverzuim en meer burn-out klachten.

Veel werkgevers (8 op de 10) bieden regelingen die het makkelijker maken om werk en privé te combineren, maar ‘mannenbedrijven’, bedrijven waar veel mannen werken, blijven hierbij achter. Dit blijkt uit analyse van de cijfers van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA 2016) en Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA 2016). De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS.

Zelf kunnen bepalen

Uit het onderzoek blijk dat vooral jonge ouders (ouders tussen de 25 en 44 jaar met een kind tot 4 jaar) het belangrijk vinden om regelmatig zelf te kunnen bepalen wanneer ze verlof opnemen of hun werktijden in te richten. Veel bedrijven bieden al mogelijkheden om werk en privé te combineren, bijvoorbeeld doordat zij ruimte bieden voor zorgtaken, flexibele werktijden, deeltijdwerk of thuiswerken. Van de bedrijven waar het merendeel van de werknemers man is, kent zo’n 75% één of meerdere regelingen op dit gebied. In bedrijven waar vooral vrouwen werken geldt dat voor meer dan 90% van de bedrijven.

Bekijk op de website van TNO de factsheet ‘Werk en gezin’.

Bron: TNO

Scroll naar boven