Lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen vernieuwd

Lijst kankerverwekkende en mutagene stoffen vernieuwd
bron: arboportaal Nieuwsbericht | 11-01-2017 | 09:30

De nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen van het ministerie van SZW is nu online beschikbaar. Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Denk hierbij aan de industrie, bouwnijverheid, ziekenhuizen en laboratoria.

Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans hierop vergroten. Mutagene stoffen kunnen het DNA beschadigen en in combinatie met andere stoffen leiden tot kanker. Het aantal gevallen waarin werk gerelateerde situaties bijdragen aan het ontstaan van kanker wordt geschat op enkele procenten. Dit komt per jaar neer op enkele duizenden gevallen waarbij uitoefening van het beroep mogelijk een rol speelt.

Wettelijke verplichtingen
In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen. Voor een aantal specifieke kankerverwekkende stoffen en processen zijn bepalingen opgenomen die het gebruik geheel verbieden of bepaalde toepassingen uitsluiten. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen mag geen blijvende eindoplossing zijn. Het gebruik mag niet langer duren dan strikt noodzakelijk is. Voor werknemers onder de 18 jaar is het geheel verboden om met kankerverwekkende of mutagene stoffen te werken.

Twee maal per jaar wordt de meest recente versie van de lijst gepubliceerd in de Staatscourant. Bekijk de nieuwe lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen van het ministerie van SZW. Het teken ‘•’ in de tabel geeft aan dat de stof is toegevoegd of gewijzigd sinds de publicatie van de SZW lijst van juli 2016 (Staatscourant 2016, nr 34544).

Scroll naar boven