Legt u de focus op preventie?

Legt u de focus op preventie?

Dag over Preventie
Legt u de focus op preventie? Dan is het over 28 dagen uw dag! Want dan is de Dag over Preventie, met als centraal thema ‘Tussen Wet en Werkelijkheid’. We zien u graag op 16 juni in de Reehorst in Ede.
Waarom het thema ‘Tussen Wet en Werkelijkheid’? Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever én werknemer. Een goed preventiebeleid is daar een belangrijk onderdeel van. Om dit vorm te geven en te borgen stelt de Arbowet een aantal zaken verplicht. In de dagelijkse praktijk botsen wet en werkelijkheid nog wel eens.
Het programma van de Dag over Preventie is als volgt.
Dagvoorzitter Paul ter Wal opent het congres met een overzicht van de stand van zaken op het gebied van preventie. Daarna gaat officier van justitie Ingeborg Koopmans in op het onderwerp ‘Gedragsverandering door straffen’ en wat dat betekent voor het werk van de arbofunctionaris. Bent u zich bewust van uw eigen verantwoordelijkheid en de integriteit die bij uw functie hoort? Maar wat ‘Als straffen niet helpt … ?’ Maarten Kouwenhoven zal in dit kader het thema veiligheid als een gemeenschappelijke waarde belichten. Veilig en gezond werken in sterk prijsgedreven branches kan wel degelijk. Hoe? Dat vertelt Bram Peperzak van de firma KiesZon® tijdens ‘Cowboy of kwaliteit?’.
Aansluitend laat Louis Koehorst van Achmea in ‘Preventie en de (on)zin van verzekeren’ zien dat er vele redenen zijn om schade te voorkomen. Het ontstaan van arborisico’s of ongevallen is vrijwel altijd het gevolg van een beperkt aantal basisoorzaken. Bestsellerauteur Wouter Hart sluit plenair af met zijn ‘Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling’: door te veel aandacht voor de wet raken organisaties het gesprek over het geweten kwijt, en te veel regels ontnemen het zicht op de bedoeling. Maar voordat het zo ver is, zijn er eerst nog twee rondes met acht inspirerende breakout sessies.
Breakout sessies

1. Zelfregie en vroegsignalering bij Deloitte
Een manier om leidinggevenden op een bijzondere manier te helpen bij het signaleren en voorkomen van werkstress, gebaseerd op zelf-regie en vroegsignalering. Hoe werkt deze aanpak in de ­praktijk?
2. De RI&E: trends en best practices
Peter Bakker geeft een overzicht van best practices voor het opstellen van de RI&E.
3. De (on)zin van het meten van veilig gedrag
Waarom vertonen medewerkers onveilig gedrag en waarom houden ze zich niet gewoon aan de regels? En hoe weet u eigenlijk zeker dat medewerkers zich aan regels gaan houden?
4. Preventieactualiteiten
Wat zijn de laatste kabinetsplannen om met wetgeving de preventie in bedrijven beter te organiseren. Wat kunnen die plannen betekenen voor uw organisatie?
5. DHM: innovatie van onderop
Hoe geeft u medewerkers een stem bij het vergroten van hun werkplezier en daarmee bij hun duurzame inzetbaarheid.
6. Digitaal aan de slag
Heeft u veel te maken met digitale hulpmiddelen ­als tablets, apps, websites en social media? Dan kunt u deze goed inzetten voor preventie. Hoe u dat doet en wat de voordelen en valkuilen daarvan zijn, leert u tijdens dit World Café.
7. Zelfinspectie en de gevolgen van REACH
Als werkgever moet u vastleggen welke stoffen u in huis heeft en welke risico’s er aan die stoffen zijn verbonden. Hoe doet u dat?
8. Preventie in de inspectiepraktijk
Arbo-inspecteur Marcel Philipse vertelt welke ­thema’s belangrijk zijn voor de I-SZW en waarom. Onderwerp van het gesprek: wat verwachten ­inspecteurs van een arbozorgsysteem en arbofunc­tionaris op preventiegebied? En: wat mag een ­bedrijf van een inspecteur verwachten?

bron. arbo-online

Scroll naar boven