Klachtenregeling

Vertegenwoordigt u een certificatie-instelling of bent u cliënt van één van deze instellingen en heeft u een klacht? Dan kunt u deze indienen bij het Centraal College van Deskundigen VCA.

Uw klacht indienen
U kunt uw klacht indienen bij de secretaris van het Centraal College van Deskundigen VCA via onderstaande contactgegevens.

Centraal College van Deskundigen VCA
T.a.v. Mr. E.J.C. Hillen
Postbus 443
2260 AK Leidschendam

E-mail: hillen@ssvv.nl

Uitspraak
Het Centraal College van Deskundigen VCA behandelt uw klacht tijdens de eerstvolgende vergadering. Uiterlijk tijdens de daaropvolgende vergadering neemt het college er een beslissing over. U wordt over de uitkomst geïnformeerd.

Beroep
Als u het met de beslissing van het College oneens bent, kunt u in beroep gaan bij het dagelijks bestuur van de SSVV. Uw beroep wordt dan behandeld door niet direct betrokkenen bij de ontwikkeling en het beheer van het certificatie-systeem. Na beide partijen te hebben gehoord, doet het bestuur van de SSVV binnen een redelijke termijn uitspraak. Beide partijen worden schriftelijk van de uitspraak op de hoogte gebracht.

Scroll naar boven