Dyslexie een belemmering…? 3 eenvoudige tips om voor je VCA examen te slagen

Dyslexie een belemmering? lees hier de dyslexie Tips en Trucks

  1. Bereid je goed voor.
  2. Neem de tijd en lees geduldig de vragen.
  3. Gebruik je gezond verstand.

Kandidaten met taal-, leer- en leesproblemen

Het komt regelmatig voor dat wij VCA kandidaten krijgen aangemeld, die taalproblemen en/of  leerproblemen hebben. Mensen hebben moeite met lezen en met name begrijpend lezen. Voor deze kandidaten is een VCA examen halen vaak een moeilijke opgave. Vaak weten wij vooraf niet, dat deze problemen zich voordoen. Ook is het zelfs voor onze opdrachtgevers niet duidelijk dat kandidaten met dergelijke problemen te maken hebben. Vaak wordt dit door schaamte niet kenbaar gemaakt.

Extra oefening van oefenvragen

Toch is het voor ons als opleider van belang om vooraf te weten of bijvoorbeeld dyslexie problemen een rol spelen. Dit is ook de reden waarom er in onze aanmeldingsprocedure een vraag over wordt gesteld. Indien wij vooraf weten dat de kandidaat met dyslexie te maken heeft, dan kunnen wij de kandidaat voorafgaand aan de cursus alvast extra oefenvragen toesturen die hij/zij thuis in alle rust kan maken. De tijd die in de cursus beschikbaar is voor het oefenen van voorbeeldvragen is voor bijvoorbeeld dyslexie kandidaten vaak te kort om in voldoende mate ervaring op te doen met de vraagstelling. Door hier thuis alvast mee te beginnen blijken de slagingskansen inde praktijk aanzienlijk te stijgen en zal het vertrouwen van de kandidaat op een goede afloop toenemen.
Wij verzoeken u dan ook, om bij de aanmelding van kandidaten, voor zover dit bij u bekend is, dit aan ons kenbaar te maken. U voorkomt hiermee dat een kandidaat met bijvoorbeeld dyslexie onnodig zakt voor het examen. Ook zal het hierdoor voor de kandidaat prettiger worden om deel te nemen aan de cursus en zal er minder stress ontstaan. Indien u bij de aanmelding aangeeft dat dit van belang is, dan zal onze opleidingscoördinator contact met u op nemen.

Mogelijkheid voor deelname aan een voorlees examen

Indien een kandidaat zeer slecht kan lezen, b.v. in geval van dyslexie, analfabetisme of niet Nederlandse nationaliteit, dan bestaat er een mogelijkheid om deel te nemen aan een voorlees examen. Bij een voorlees examen krijgen de kandidaten hetzelfde examen, dat ook aan kandidaten wordt verstrekt die het examen normaal op de schriftelijke wijze maken. De vragen worden echter bij een voorlees examen door een examinator één voor één voorgelezen. Het voordeel hiervan is dat kandidaten niet hoeven te lezen, maar de vragen kunnen beantwoorden door goed te luisteren. Wel moet de kandidaat op dezelfde wijze als bij het schriftelijke examen de antwoorden noteren op een antwoord formulier. Bij een voorlees examen is er geen tijdlimiet van toepassing. Vragen worden op verzoek van de kandidaat zo vaak als nodig herhaald.

Voorleesexamen

Het is mogelijk om voor mensen met bijvoorbeeld dyslexie een voorlees examen te organiseren. Een voorlees examen is alleen mogelijk voor een Nederlandstalig Basis VCA examen. Dus niet voor een VOL VCA examen. Omdat wij voor een voorlees examen een extra examinator moeten inhuren, zijn er aan een voorlees examen altijd meer-kosten verbonden. Deze staan vermeld in het tarievenoverzicht op de website prognoz.nl. Het aantal deelnemers aan een voorlees examen bedraagt conform de examenrichtlijnen maximaal 5 personen. Niet in alle gevallen is een voorlees examen te organiseren. Dit omdat er soms geenextra zaalruimte beschikbaar is op de cursuslocatie. Indien u een voorlees examen wilt laten afnemen, dan kuntu dit aangeven op ons aanmeldingsscherm. Onze opleidingscoördinator zal vervolgens altijd contact met u op nemen om goede afspraken te maken en u te informeren over de mogelijkheden.

Onze doelstelling

Wij zien het als onze taak om alle deelnemers aan onze cursussen uiteindelijk met een VCA diploma naar huis te laten gaan. Uiteraard kunnen wij dit niet garanderen. De kandidaat zal het zelf moeten doen. Wij kunnen echter de kandidaat wel zodanig voorbereiden en van informatie voorzien, dat de kans van slagen optimaal is. In goede samenwerking met u als klant, de juiste informatie en voorbereiding, zal dat in nagenoeg alle gevallen ook kunnen lukken.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze administratie op tel. nr. 0641613608 of via info@prognoz.nl

Scroll naar boven