HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)

CERTIFICAAT voor de zorgsector gebaseerd op de ISO 9001

Waar staat het HKZ certificaat voor?

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Uw organisatie wordt conform de HKZ norm getoetst op het centraal stellen van de cliënten en continuïteit gebaseerd op de ISO 9001.
Om uw organisatie voor een HKZ certificaat in aanmerking te laten komen heeft uw organisatie een kwaliteitsmanagement systeem (KMS) nodig. Bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem vinden wij het belangrijk om uw eigen organisatie en werkprocessen als uitgangspunt te nemen. Door de organisatie als uitgangspunt te kiezen, krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem vorm vanuit de dagelijkse praktijk en daarmee wordt het een herkenbaar en werkbaar systeem. De samenhang tussen de verschillende processen worden duidelijk.

In 3 stappen naar uw HKZ certificaat..

Kwaliteitsmanagement

Met onze betrokken adviseurs en jaren lange ervaring in de zorg is het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) volgens de normen eenvoudig te realiseren. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. Via onze online service kunt u dagelijks werken aan uw systeem (KMS) en ze op elk gewenst apparaat openen en presenteren. Alle betrokkenen ontvangen via onze online service inloggegevens en ontvangen automatisch bericht over welke acties zij moeten verrichten. Op deze manier bouwen wij gezamenlijk uw systeem op en kunt uw aantonen dat het uw systeem is. Via een logboek kunt u eenvoudig alle activiteiten binnen het systeem volgen. U krijgt hiermee meer grip op uw organisatie processen.

Vraag hier uw offerte aan

De nieuwe norm HKZ – Cliënt -/ Patiëntveiligheid

Werken aan veiligheid is voor iedereen belangrijk. Wel of niet werkzaam in de zorg of welzijn, iedereen onderkent dit belang. Het bekende rapport “To err is human” heeft het veilig werken in de gezondheidszorg onder de aandacht gebracht. Lees hier meer……
Bij het opmaken van het KMS nemen wij naast cliëntveiligheid ook de veiligheid van medewerkers mee. Onze adviseurs maken inzichtelijk welke risico’s er zijn in het werkveld en treffen daar maatregelen voor zodat uw cliënten veilig zijn maar ook uw medewerkers veilig hun werk kunnen verrichten.

Enkele klanten over ons

Wij zijn zeer tevreden over Prognoz. Betrokkenheid en betrouwbaar waren eigenschappen die wij belangrijk vonden. Alle twee de eigenschappen konden wij bij Prognoz terugvinden. Onze HKZ certificaat is binnen en daar zijn wij trots op.

– A. Yilmaz – Felay Thuiszorg

De manier waarop Prognoz te werk ging sloot aan bij onze werkwijze. Wij hebben de samenwerking erg prettig gevonden. Wij hebben hard gewerkt en ons HKZ certificaat behaald. Bedankt Prognoz.

– Frans Nagel – Amare Zorg

Ondersteuning bij de Eisen van de Gemeente en zorgverzekeraars.

De eisen van de verschillende gemeenten inzake de WMO normen en verzekeraars zijn erg verschillend. De HKZ certificaat of ISO 9001 is wel voor alle gemeente en verzekeringsmaatschappijen een voorwaarde geworden.
Prognoz heeft ervaring op het gebied van de gevraagde kwaliteitseisen en is in staat instellingen c.q. organisaties te begeleiden bij het vorm geven van een kwaliteitsmanagement systeem.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Wat voor meerwaarde heeft een HKZ certificaat voor uw organisatie en wat kunnen wij voor u betekenen?

Contractering met een zorgverzekeraar en/of gemeente

Het leveren van zorg in natura vereist een aantal voorwaarden. Om zorg in natura (gecontracteerde zorg) te mogen leveren is een contract met het zorgkantoor vereist. Uw organisatie kunt u hiervoor in aanmerking laten komen, maar dan zult u wel aan de eisen moeten voldoen van een zorgverzekeraar en/of gemeente. U zult moeten kunnen aantonen dat u met uw diensten een bijdrage levert aan de wensen van de burgers. U zult misschien ook anders moeten denken.

Om in aanmerking te komen voor een contract met de gemeente of zorgverzekeraar moet een bedrijf o.a. HKZ gecertificeerd zijn en beschikken over een kwaliteitsmanagement systeem. Door een efficiënte werkwijze toe te passen kan er snel gekeken worden of uw instelling voldoet aan de HKZ eisen. Het opmaken van een handboek is een belangrijk onderdeel. Deze handboek bestaat uit protocollen, procedures, werkinstructies en formulieren.

Organisaties maken gebruik van PGB zorg en kunnen geen AWBZ / WMO zorg leveren. Het aanvragen van een persoonsgebonden budget is veelal een hele opgave en voor organisaties ook een onzekere factor omdat het nog maar de vraag is of de regeling PGB in deze vorm en omvang blijft bestaan. Organisaties zullen de continuïteit van hun dienstverlening moeten waarborgen door met partijen als een gemeente en zorgverzekeraars afspraken te maken.

Wegwijs in WLZ (wet langdurige zorg)

Hoe kunt u als nieuwkomer in aanmerking komen voor een budget bij het Zorgkantoor. Deze erkenning is een veelomvattend en een veelzijdig project. Het is voor uw bedrijf ook mogelijk om een contract af te sluiten met een zorgverzekeraar. Maar aan welke eisen moet u als organisatie voldoen? Wij nemen met u de verschillende aspecten van de erkenning door. Wij laten u zien hoe het traject werkt, waar u aan moet voldoen en hoe u uw eigen organisatie gereed maakt voor de zorginkoop. Neem gerust contact op met een van onze expert.

Training Interne Audit

Steeds meer bedrijven beschikken over managementsystemen, zoals kwaliteits-, veiligheids-, arbo- en/of milieu zorgsystemen. Een interne audit is een belangrijk instrument om de effectiviteit van deze systemen te beoordelen. De resultaten van een interne audit zijn een bron voor verbeteringen.

Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit is alleen effectief als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditvaardigheden beheersen.

Bent u op zoek naar het uitbesteden van uw interne audit of wilt u een proefaudit? Vraag direct uw offerte aan.

Scroll naar boven