Gezondheidsrisico’s gevaarlijke stoffen nu ook met app inzichtelijk

De Stoffenmanager van TNO, Arbo Unie en Beco geeft ondernemers al sinds jaar en dag goed inzicht in de gezondheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Vanaf nu is er ook een Stoffenmanager app voor Android-toestellen beschikbaar. Alle stoffen waarmee in een bedrijf gewerkt wordt, zijn met deze app altijd toegankelijk en direct oproepbaar. Bij een eventuele calamiteit is voor de hulpdiensten direct duidelijk met welke stoffen wordt gewerkt en welke in het bedrijf aanwezig zijn.

Direct oproepbaar
De Stoffenmanager is een gratis, digitaal hulpmiddel dat de gebruiker snel inzicht in de risico’s van de stoffen en producten waarmee in het bedrijf wordt gewerkt. Met de app kunnen gebruikers op de werkplek aan medewerkers laten zien wat de gezondheidsrisico’s zijn van het werken met stoffen en welk positief effect bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen hebben. De app geeft toegang tot Pimex filmpjes en werkplekinstructiekaarten. Het stoffenbeleid is zo direct toepasbaar op de werkvloer. De app maakt het bovendien mogelijk ter plekke een nieuwe risicobeoordeling uit te voeren die automatisch wordt gesynchroniseerd met de online Stoffenmanager database.

De Stoffenmanager app geeft dus mobiel en flexibel altijd toegang tot alle informatie die een bedrijf in Stoffenmanager heeft opgeslagen. De gratis Stoffenmanager app is te downloaden in de Android store.

Gevaarlijke stoffen en rol werkgever
Er bestaan naar schatting 30.000 verschillende stoffen waar regelmatig mee gewerkt wordt. Het aantal verschillende producten waarin stoffen zijn verwerkt is echter nog veel groter. Jaarlijks lopen in Nederland circa 17.000 mensen een beroepsziekte op door het werken met gevaarlijke stoffen. Ongeveer 1.850 mensen overlijden zelfs vroegtijdig aan de gevolgen hiervan. Ieder bedrijf is op grond van de Arbowet verplicht om de risico’s die het werk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers kan opleveren te onderzoeken en te beschrijven. Voor gevaarlijke stoffen moet de werkgever bovendien de mate waarin medewerkers kunnen worden blootgesteld aan de stoffen die gebruikt worden onderzoeken en vastleggen. In een Plan van Aanpak moet de werkgever aangeven welke maatregelen hij neemt om deze risico’s in zijn bedrijf te verminderen.

Stoffenmanager voortdurend geactualiseerd
Stoffenmanager is een samenwerking van TNO, Arbo Unie en Beco, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. TNO brengt in Stoffenmanager kennis in op het gebied van het modelleren van blootstelling via ademhaling. Stoffenmanager wordt voortdurend geactualiseerd zodat aansluiting bij bestaande wet- en regelgeving gegarandeerd is. Stoffenmanager is erkend door het Ministerie van SZW.TNO zorgt voor verdere doorontwikkeling van de Stoffenmanager, zoals ontwikkeling van de eerste Stoffenmanager Nano-module en nu ook de Stoffenmanager app.

Bron: Arbo Unie

Scroll naar boven