Naam auteur: Prognoz

225 duizend Nederlanders slachtoffer van stalken in 2023

In 2023 werd 2 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder slachtoffer van stalken. Dit zijn 137 duizend vrouwelijke en 90 duizend mannelijke slachtoffers. In vergelijking met vrouwelijke slachtoffers geven mannen vaker aan dat ze hun stalker(s) niet kennen. Ook doen mannen minder vaak melding van stalking bij hun sociale netwerk of officiële …

225 duizend Nederlanders slachtoffer van stalken in 2023 Lees verder »

Interne audit: Wat levert een interne audit op?

Interne AUDIT Een interne audit cq. onderzoek om te beoordelen of werkmethoden in de praktijk overeenkomen met hetgeen is beschreven in het HKZ kwaliteitsmanagementsysteem. Een audit is een kort onderzoek waarbij een tot auditor aangewezen medewerker of derde in de praktijk toetst of er door medewerkers (auditees) gewerkt wordt volgens in het HKZ Kwaliteitsmanagementsysteem vastgelegde …

Interne audit: Wat levert een interne audit op? Lees verder »

Ongecontroleerd faillissement in de zorg – maatregel

Er worden stappen gezet om een ongecontroleerd faillissement in de zorg in de toekomst tegen te gaan. Minister Van Rijn voor Medische zorg schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Met zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van financiële middelen en de noodzakelijke zorg te leveren in het geval van een faillissement. …

Ongecontroleerd faillissement in de zorg – maatregel Lees verder »

‘Verbod op zwijgcontracten in de zorg’

Zwijgcontracten over incidenten in de jeugdzorg, zorg en ondersteuning zijn niet geldig. De Jonge (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het is vanaf nu verboden om zwijgcontracten aan cliënten te geven. Cliënten mochten niet praten over incidenten. Lees hier meer over.

Voorbeeld HKZ beleidsverklaring

Inleiding ——————— is als organisatie gespecialiseerd in de zorgverlening aan mensen met een beperking. Bij beperkingen dient te worden gedacht aan: verstandelijke beperking lichamelijke beperking chronische ziekte psychiatrische problematiek Visie Het is de visie van de directie dat er in de huidige maatschappij tegen de toenemende trend van individualisering in, steeds meer behoefte zal ontstaan …

Voorbeeld HKZ beleidsverklaring Lees verder »

HKZ nu nog efficiënter.

HKZ heeft een nieuw financieringsmodel opgesteld, waarmee certificatie eenvoudiger en goedkoper wordt. Het financieringsmodel is met name interessant voor organisaties die te maken hebben met meerdere diensten en dus meerdere HKZ-normen of uit kostenoverwegingen HKZ eerder hebben laten varen. HKZ ziet dat organisaties steeds meer moeite hebben om hun activiteiten binnen het kader van één …

HKZ nu nog efficiënter. Lees verder »

Scroll naar boven