Arbeidsongeval melden

contact_usArbeidsongeval melden

Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval te melden bij de Inspectie SZW. Deze meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals uitzendkrachten.

Dodelijk ongeval, bel direct 0800-5151

Werkgevers zijn verplicht om arbeidsongevallen die tot de dood hebben geleid, direct telefonisch te melden op 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Ernstig ongeval, meld digitaal of telefonisch
Ook andere ernstige arbeidsongevallen, zoals blijvend letsel en ziekenhuisopname, moeten direct gemeld worden:

Vul het online formulier volledig in, of
Bel 0800-5151
Kiest u voor het invullen van het online formulier, lees dan eerst de toelichting.

Klik op onderstaande link voor meer informatie over meldingsplichtige arbeidsongevallen.

Meer informatie..

 

Scroll naar boven