Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

Bij onvoldoende aanmeldingen voor een examen heeft Prognoz het recht een examen te annuleren en een aanmelding niet te accepteren, waarbij zij evenwel eventueel reeds betaalde examengelden zal crediteren aan deelnemer(s).

Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een examen alleen schriftelijk annuleren en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als aanzegtermiijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de  bevestiging van Prognoz. De geplande datum van het examen geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

Bedrijfsexamens
Een bedrijfsexamen kan kosteloos geannuleerd worden tot twee weken voor de aanvang van het examen. Indien opdrachtgever minder dan twee weken voor aanvang van het examen annuleert, is opdrachtgever de volledige voor het betreffende examen overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Open inschrijving examens
Opdrachtgever of deelnemer kan kosteloos annuleren tot twee weken voor de aanvang van het examen. Indien opdrachtgever of deelnemer minder dan twee weken voor de aanvang van het examen annuleert, is hij/zij het volledige examengeld verschuldigd.

Bij ziekte of een sterfgeval (1e lijn) zullen wij uw examen kosteloos verzetten wanneer u binnen 5 werkdagen schriftelijk een doktersverklaring dan wel overlijdensbericht overhandigd waaruit blijkt dat sprake is van een overlijden in de 1e lijn.

Scroll naar boven