Agressie en geweld in de publieke sector

stop agressieAgressie en geweld in de publieke sector

De Inspectie SZW heeft van 1 mei 2013 tot en met 1 augustus 2014 inspecties uitgevoerd bij 321 locaties of teams van woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders, Belastingdienst (Belastingen en Belasting Telefoon) en gemeenten (gemeentelijke sociale diensten en publieksbalies). De inspecties waren gericht op naleving van de bepalingen rondom agressie en geweld in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze regelen bijvoorbeeld de inventarisatie van risico’s, procedures voor het melden van incidenten en het zorgen voor goede instructies en training. Agressie is geen “ongemak dat nu eenmaal bij het werk hoort” maar kan leiden tot langdurige uitval. In deze factsheet vindt u de resultaten van deze inspecties.

De woningcorporaties, gerechtsdeurwaarders en gemeenten waren al eerder geïnspecteerd: in 2008, 2011 en 2012. Belastingen en BelastingTelefoon waren niet eerder geïnspecteerd. Omdat de Inspectie SZW deels heeft geïnspecteerd bij organisaties waar eerder overtredingen zijn geweest, is er geen sprake van een aselecte steekproef. De resultaten geven een beeld van de naleving en informatie over de belangrijkste overtredingen bij de geïnspecteerde locaties in de sectoren. De resultaten zijn, door de selectie van risicovolle organisaties, niet representatief voor de sectoren als geheel.

Scroll naar boven